Disclaimer

Gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Administratiekantoor Weert.com behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel Administratiekantoor Weert.com zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Administratiekantoor Weert.com geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Administratiekantoor Weert.com geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Administratiekantoor Weert.com redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Administratiekantoor Weert.com garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zijn Administratiekantoor Weert.com, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
 • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Administratiekantoor Weert.com of aan u wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
 • misbruik van deze website;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Administratiekantoor Weert.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten
Administratiekantoor Weert.com, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Weert.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Weert.com is het niet toegestaan links naar de websites van Administratiekantoor Weert.com weer te geven.

Informatie van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Administratiekantoor Weert.com. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Administratiekantoor Weert.com worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Administratiekantoor Weert.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail aan Administratiekantoor Weert.com stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Administratiekantoor Weert.com raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Administratiekantoor Weert.com te sturen.

Gebruik software
Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Administratiekantoor Weert.com wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Administratiekantoor Weert.com te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Administratiekantoor Weert.com behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Administratiekantoor Weert.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen door VPNgids.nl 

Diversen
Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Administratiekantoor Weert.com’s privacy statement.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Administratiekantoor Weert.com. U kunt online contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

Adresgegevens

Administratiekantoor Weert.com
De Noord 1
6001 DA  Weert

t: 0495-521126
e: info@akweert.com
kvk: 59304049

Social Media

Facebook

Administratiekantoor Weert.com is ook te vinden op Facebook

Fredy op LinkedIn

Fredy op LinkedIn
Bekijk het profiel »

Fredy op LinkedInHarold op LinkedIn
Bekijk het profiel »

NOAB


NOAB

Administratiekantoor Weert.com is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en belastingdeskundigen NOAB. Om hiervan lid te zijn moet voldaan worden aan een streng pakket van eisen. Hierdoor garanderen wij kwaliteit, actuele kennis van zaken en laagdrempeligheid.
Bezoek de website van NOAB

Onze specials

 • Administratiekantoor Boekhouder
 • BTW aangifte Bedrijfsadministratie
 • Uitbesteden administratie Boekhouden ZZP
 • Kosten boekhouder Belastingadvies
 • Administratiekantoor Nederweert
 • Administratiekantoor Stramproy
 • Administratiekantoor Ospel
 • Eenmanszaak administratie

Deze website gebruikt verschillende cookies. Wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies Lees ons cookiebeleid